Ιδέα
r_programs

Διοίκηση & Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Η εταιρία απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών και πλήθος επιστημονικών συνεργατών και εισηγητών.

 

Το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της «I.DE.A. ΕΠΕ» αποτελείται από στελέχη με εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία στους εξής τομείς:

  • στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την Ανάπτυξη – Διαχείριση και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Προώθηση της Απασχόλησης,
  • στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,
  • στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 

Στην εταιρεία απασχολούνται 17 άτομα με συμβάσεις εργασίας ενώ παράλληλα η λειτουργία της υποστηρίζεται από ισχυρό και ποιοτικό διεπιστημονικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Λεωνίδας Φάκας

Ο Λεωνίδας Φάκας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Έρευνας Αγοράς. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων & Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση & την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους κάτωθι τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία, Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες φορείς του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα. Από το 1991 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια βίου Μάθησης. Την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Οργάνου Διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώ από το 1999 – 2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ, Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στην εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”. Παράλληλα, από το 2003 και για 7 έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την εταιρία Συμβούλων IDS E.Π.Ε., ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της ως άνω εταιρίας.

Αλεξάνδρα Κιουρτσόγλου

Η Αλεξάνδρα Κιουρκτσόγλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται από το 1987 και η επαγγελματική της εμπειρία συνοψίζεται στην Οργάνωση Λογιστηρίου και τη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, στην Εκπαιδευτική Διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην Οργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς, σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Διαθέτει ειδικές γνώσεις στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων (λογιστικό πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Γλώσσα Προγραμματισμού BASIC κ.ά.).Σήμερα, είναι Διαχειρίστρια και ιδρυτικό μέλος της εταιρίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”, καθώς και της Εταιρίας Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε.

Ιωάννα Σβήρκου

Η Ιωάννα Σβήρκου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο Occupational Health Psychology στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Διαθέτει 13ετή επαγγελματική εμπειρία, κατά την οποία κατείχε θέσεις Διευθύντριας Διοίκησης, Υπεύθυνης Υλοποίησης & Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπεύθυνης Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης, Συντονίστριας Μελετών / Ερευνών, ενώ στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας είχε αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην παροχή συμβουλευτικής & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα κατέχει θέση Διευθύντριας Διοίκησης στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”.

Γεωργία Βερβεροπούλου

Η Γεωργία Βερβεροπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA – University of Sheffield). Διαθέτει 12ετή επαγγελματική εμπειρία στην διοίκηση ομάδων έργου για την οργάνωση, το συντονισμό, την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Από το 2005 έως και σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Κατάρτισης στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”, ενώ παράλληλα διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε.

Ευαγγελία Καρατζιά

Η Ευαγγελία Καρατζιά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, για διάστημα 8 μηνών, με αντικείμενο εργασιών τη διοικητική υποστήριξη του συνδέσμου αλλά και την οργάνωση εκδηλώσεων-συνεδρίων. Διαθέτει 8ετή επαγγελματική εμπειρία στη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Κατάρτισης, όπως επίσης και στην υλοποίηση αυτών. Από το 2005 εργάζεται στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ” με καθήκοντα Οικονομικής και Διοικητικής Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση". Διαθέτει 7ετή επαγγελματική εμπειρία, κατά την οποία συνεργάστηκε με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ως Υπεύθυνος Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων, αλλά και ως Επιστημονικός Συνεργάτης, ενώ επιπλέον ασχολήθηκε με την Οργάνωση, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κατάρτισης που υλοποίησαν Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σήμερα κατέχει θέση Υπεύθυνου Έργων στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”, και διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε.

Μαρία Γραμματικοπούλου

Η Μαρία Γραμματικοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με αντικείμενο την Κοινωνική Ιστορία. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στην Υλοποίηση Προγραμμάτων και Διαχείριση Έργων στα πλαίσια Εθνικών και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, στην ανάπτυξη Προτάσεων Έργων προς χρηματοδότηση και στη σύνταξη Μελετών Κοινωνικού & Εργασιακού περιεχομένου. Επιπλέον διαθέτει διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ειδικότερα στο αντικείμενο των Τεχνικών Εύρεσης Εργασίας. Έχει διατελέσει συνεργάτης στις εταιρίες Ad.Action A.E., Action & Partners O.E., Hyperco A.E., καθώς και IDS E.Π.Ε. Διαθέτει ευρείες γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Windows, Linux, κλπ.). Σήμερα κατέχει θέση Project Manager στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”, με ενεργό συμμετοχή στο συντονισμό και τη διαχείριση προγραμμάτων προώθησης ανέργων και μελών Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Απασχόληση.

Κυριακή Κεσέογλου

Η Κική Κεσέογλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Διαθέτει 7ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων κατάρτισης. Από το 2007 έως και σήμερα κατέχει τη θέση Βοηθού Λογιστή και Υπεύθυνης Οικονομικής Διαχείρισης στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”, ενώ παράλληλα διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε. Από τις Αρχές του 2013 διατηρεί θέση Διαχειρίστριας για έργο ΤοπΣΑ της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ»

Γεώργιος Λεφόπουλος

Ο Γιώργος Λεφόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα "Πληροφοριακά Συστήματα" στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων, κ.ά.. Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στην εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”.

Σοφία Γεωργαντά

Η Σοφία Γεωργαντά είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση “Συνεχούς Εκπαίδευσης”. Ως εξειδικευμένο στέλεχος της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος – Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, απασχολείται στην εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”.

Χριστίνα Χαιροπούλου

Η Χριστίνα Χαιροπούλου είναι πτυχιούχος του Ιδιωτικού ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντικείμενο «Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου». Διαθέτει 7ετή εμπειρία στη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων προς Υλοποίηση στα πλαίσια Εθνικών και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Συμμετέχει στη διακρατική συνεργασία μεταξύ φορέων εκπαίδευσης του εξωτερικού για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον έχει ενεργό συμμετοχή στο συντονισμό και τη διαχείριση προγραμμάτων προώθησης ανέργων και μελών Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Απασχόληση. Σήμερα κατέχει θέση Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης  στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ”.

Σοφία Ακριτίδου

Η Σοφία Ακριτίδου είναι απόφοιτη Γενικού Λυκείου και κάτοχος Τίτλου Σπουδών Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής». Διαθέτει γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Certified Computer User SYLLABUS 1.0 ACTA. Εργάστηκε στην εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – IDS Ε.Π.Ε. από το 2006 έως το 2007 με καθήκοντα, διοικητική υποστήριξη δράσεων δικτύωσης, διοικητική υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδίων Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, συντονισμός, οργάνωση και επίβλεψη δράσεων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Από το 2007 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. ΕΠΕ” με καθήκοντα, διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης, διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών, προγραμματισμός εκπαίδευσης, συντονισμός, οργάνωση και επίβλεψη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

 

 

clip_image002

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν