Ιδέα
l_news

(02/12/2013)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων από την Α.Σ. Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλεχθέντων και επιλαχόντων για συμμετοχή στην πράξη "Τοπικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη" της Α.Σ. "Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης".

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.