Ιδέα
l_news

(31/05/2013)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 9 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε..” με διακριτικό τίτλο I.DE.A. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράσης 9: Πρόγραμμα Κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-1» ανακοινώνει την παρακάτω Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ για απασχόληση σε εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο: info@ideakek.gr