Ιδέα
l_news

(30/06/2013)
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Δράση 13 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε..” με διακριτικό τίτλο I.DE.A. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη ««ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράσης 13: Πρόγραμμα Κατάρτισης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ανακοινώνει την παρακάτω Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ για απασχόληση σε εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο: info@ideakek.gr