Ιδέα
l_news

(11/12/2013)
Τελικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων από την Α.Σ. "Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης" ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα στην διαδικασία επιλογής ωφελουμένων του έργου «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων κι επιλαχόντων