Ιδέα
l_news

(10/06/2013)
Θέσεις Πρακτικής για Κατόχους Voucher

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Το Κ.Ε.Κ. I.DE.A. ΕΠΕ προσφέρει δώδεκα θέσεις πρακτικής άσκησης σε κατόχους Voucher. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έξι θέσεις Software – Developers και έξι θέσεις Συμβούλων Οικονομικής Διαχείρισης.

Η πρακτική θα πραγματοποιηθεί σε μεγάλη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής με εφαρμογή στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.