Ιδέα
l_news

(15/07/2013)
ΤοπΣΑ Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην πράξη «Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη»  που υλοποιεί η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» παρατείνεται έως τις 23/8/2013 εκτός της περιόδου 5-16/8 λόγω θερινής διακοπής εργασιών του φορέα.

Επισυνάπτόμενα:

Νέα Πρόσκληση