Ιδέα
l_news

(11/10/2013)
Training Voucher – Επιταγή Εισόδου στην Αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών - Νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης

Training Voucher – Επιταγή Εισόδου στην Αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών

 

Το Κ.Ε.Κ. I.DE.A. ΕΠΕ, σε συνεργασία με καταξιωμένο Φροντιστηριακό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης αναζητούν  άμεσα 15 νέους εκπαιδευτικούς - κατόχους voucher για πρακτική άσκηση εντός του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014, αποφοίτους Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών (με ειδικότητες Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου κλπ).

 

Τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν μεράκι/ φιλοδοξία να εργαστούν στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και να μαθητεύσουν κοντά σε μεγάλα ονόματα του χώρου. Τα καθήκοντά τους θα είναι να πλαισιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία με δραστηριότητες όπως συγγραφή σημειώσεων σε αντιστοιχία με το διδακτικό τους αντικείμενο, επιτηρήσεις διαγωνισμάτων κλπ.

 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η καλή χρήση νέων τεχνολογιών θεωρούνται απαραίτητα προσόντα!!!

 

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Προγράμματος Voucher, κα Ακριτίδου Σοφία, στα τηλέφωνα 2310546816, 2310515506, 2310532820.