Ιδέα
l_news

(04/11/2013)
Voucher – Επιταγή Εισόδου στην Αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών - Αναμένεται η ανακοίνωση των νέων επιτυχόντων για το πρόγραμμα

·         Για να κατεβάσετε το συνοπτικό ενημερωτικό του ΚΕΚ IDEA

- Για τις επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

- Για τους κατόχους voucher πατήστε εδώ

·         Για να επισκεφτείτε τις επίσημες ιστοσελίδες πληροφόρησης για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:www.epanad.gov.gr, www.eye-ekt.gr, www.voucher.gov.gr

·         Για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να κατεβάσετε την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής, πατήστε εδώ. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στα e-mail:voucher@ideakek.gr, ideakekchania@ideakek.gr

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος προγραμμάτων, σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, που αφορούσε στους πρώτους επιτυχόντες του προγράμματος "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών". Τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν δομήθηκαν με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των θέσεων απασχόλησης και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Στην επίσημη ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των νέων επιτυχόντων για το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών"

Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

 

Το ΚΕΚ I.DE.A. το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζει την υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης **:

 

Για αποφοίτους AEI - TEI

·         Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

·         Οργάνωση και Διοίκηση έργων (Project Management)

·         Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και λειτουργίας ΜΜΕ

·         MANAGEMENT επιχειρήσεων και οργανισμών

·         Οργανωσιακή ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών

- ψυχολογία της εργασίας

- διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

- διοίκηση ολικής ποιότητας

-συναισθηματική νοημοσύνη στην ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων

·         Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών

Για λήψη αίτησης κάντε κλικ εδώ

 

Για αποφοίτους ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

·         Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών

·         Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα της υγείας

·         Στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών

·         Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων

·         Σχεδιασμός Ιστοσελίδων – Ε-Shops

·         Εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής

·         Τεχνικός Η/Υ και δικτύων

·         Οργάνωση Αποθήκης και Διαχείριση Αποθεμάτων

Για λήψη της αίτησης κάντε κλικ εδώ

**Οι τίτλοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν κατόπιν σύζευξης των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης και των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψηφίων.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

    Η Δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Μέσω εξειδικευμένων δράσεων κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και θα έχουν την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους έως 29 ετών.

Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχομένων ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περιγραφή της Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) με δυνατότητα παράλληλης επαγγελματικής συμβουλευτικής

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες)

·         Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

·         Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε πρόσληψη των ωφελουμένων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, με κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους για ένα έτος

Ωφελούμενοι της Δράσης

·         Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών

·         Άνεργοι Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 εώς 29 ετών

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

·         Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 400€)

·         Επίδομα 2.300€ για την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (για τους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ)

·         Επίδομα 2.000€ για την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

·         Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη της διάρκεια του προγράμματος

 

    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).