Ιδέα
r_programs

ΝΕΑ αποτελέσματα για πρόγραμμα Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης

Ανακοινώθηκαν τα ΝΕΑ αποτελέσματα για πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»

 

Εκδόθηκε σήμερα 31/01/2013 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www.voucher.gov.gr το τροποποιημένο μητρώο ωφελουμένων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας και την κάλυψη των κενών θέσεων από τον αρχικό πίνακα επιλαχόντων, με τη μορφή των συνημμένων πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα στους οποίους εμφανίζονται :

Α. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης

Β. Οι επιλαχόντες

 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα                    

Οι νέοι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης δύνανται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher), από το ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι. Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της  ταυτότητας του ωφελούμενου.

 

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει την 04/02/2013 και θα λήξει την 05/03/2013.

 

Το ΚΕΚ I.DE.A. πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στις πιστοποιημένες δομές του στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)
  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
  • Βάσεις δεδομένων (Access)
  • Παρουσιάσεις (Powerpoint)

 

 Μετά το πέρας του προγράμματος προβλέπεται η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού CCU του φορέα πιστοποίησης ACTA.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

 

Για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ 

 

voucher_footer

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα