Ιδέα
r_programs

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ I.DE.A.

Παροχές για Voucher 18-24 και 25-29:

  • Tablet με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ACTA – Πιστοποίηση CCU
  • Ευρωπαϊκή κάρτα νέων για 1 χρόνο -εκπτωτική κάρτα με ειδικά προνόμια και αγαθά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 χώρες του εξωτερικού η οποία προωθείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
  • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και τεχνικών ευρέσεων εργασίας από εξειδικευμένα στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην αγορά εργασίας
  • Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του ΚΕΚ για e-learning/εξ’ αποστάσεως κατάρτιση, σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και σε χρόνο που επιλέγει ο καταρτιζόμενος

Επιπλέον για το Voucher 18-24 :

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ACTA στην ειδικότητα του προγράμματος, επιλέγοντας ένα από τα 80 και πλέον σχήματα πιστοποίησης της ACTA σε 12 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες

Επιπλέον για το Voucher 25-29 :

  •  Πιστοποίηση εργασιακών δεξιοτήτων – Workskills Level 1, αναγνωρισμένη από όλες τις χώρες της ΕΕ και σύμφωνα με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Διευρωπαϊκή πιστοποίηση που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες) ή εναλλακτικά

 

Δήλωσε εδώ συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα