Ιδέα

Ταυτότητα

H εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [πρώην Εταιρία Διοίκησης και Πληροφορικής –Πληροφορική Νέων (Ε.ΔΙ.Π.)], εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από το 2006 δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς έχει επεκτείνει τις δομές της και στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης.

Ιδρύθηκε το 1990 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρχική επωνυμία «Πληροφορική Νέων – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης». Σήμερα λειτουργεί ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).

 

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν