Ιδέα

Γραµµή Απασχόλησης

 

Η «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» στα πλαίσια δραστηριότητας του Γραφείου Απασχόλησης λειτουργεί «Πυξίδα Απασχόλησης», Πρόκειται για μία διαδικτυακή πύλη (portal) που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τους ανέργους ή εργαζόμενους στην αναζήτηση εργασίας αλλά και τους υποψήφιους εργοδότες στην αναζήτηση κατάλληλου για τις ανάγκες τους προσωπικού.

1. Λειτουργίες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχονται στους ανέργους/ εργαζόμενους:

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης του βιογραφικού τους στο μητρώο του συστήματος
  • Δυνατότητα προσδιορισμού των απαιτήσεων για αναζήτηση θέσης εργασίας σε σχέση με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εργασίας, με την ειδικότητα, με το είδος, με τη σύμβαση απασχόλησης, κλπ
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής σύζευξης των ιδιαίτερων προσόντων και δεξιοτήτων του υποψηφίου προς εύρεση εργασίας με τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας που προσφέρουν οι εταιρείες
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με την ανεύρεση εργασίας και τα οποία προωθούνται στον Υπεύθυνο του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση
  • Ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων/ εργαζομένων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» και δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτά.

2. Λειτουργίες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχονται στους εργοδότες:

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης του προφίλ της εταιρίας στο μητρώο του συστήματος
  • Δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών για πρόσληψη προσωπικού, στις οποίες μπορούν να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, όπως τη γεωγραφική περιοχή εργασίας, την ειδικότητα, το είδος, τη σύμβαση απασχόλησης, την απαιτούμενη εμπειρία, σπουδές, ξένες γλώσσες, κλπ.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής σύζευξης των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας που προσφέρουν οι εταιρείες με τα ιδιαίτερα προσόντα και δεξιότητες των υποψηφίων προς εύρεση εργασίας
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων που σχετίζονται με την προσπάθεια των εταιρειών για ανεύρεση εργαζομένων και τα οποία προωθούνται στον Υπεύθυνο του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση
  • Ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων/ εργαζομένων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» και δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτά.
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν