Ιδέα

Όραµα & Στρατηγική

 

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι:

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι Ειδικότεροι στόχοι της εταιρίας αφορούν:

  • Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντικό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη.
  • Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την απασχόληση.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Kατάρτισης ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Κοινωνία της Πληροφορίας.
  • Ορθολογική και Ποιοτική αξιοποίηση των Εθνικών – Κοινοτικών και Ιδιωτικών πόρων που επενδύονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

 

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν