Ιδέα
r_programs

Συµβουλευτική Καριέρας

 

Η αναζήτηση της «αξιόλογης» θέσης απασχόλησης και του «κατάλληλου» επαγγελματικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη υπόθεση τόσο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όσο και για τους επαγγελματίες που απασχολούνται σε ένα κλάδο. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής καριέρας, με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση, έχουν σαν στόχο την χαρτογράφηση μιας επιτυχημένης καριέρας.

Στα πλαίσια αυτά, τα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης δύνανται να προσφέρουν:

1. Συμβουλευτική καριέρας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Δομημένη συζήτηση με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση στην ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών του κάθε ατόμου
 • Ατομικές συναντήσεις με κάθε υποψήφιο για τον καθορισμό του επαγγελματικού του προφίλ και τη διερεύνηση αναγκών για επιμορφώσεις/ καταρτίσεις
 • Εντοπισμός επαγγελματικών δεξιοτήτων και κρίσιμες επαγγελματικές συμπεριφορές
 • Διερεύνηση των «δυνατών» σημείων και των σημείων που «χρήζουν βελτίωση» για κάθε υποψήφιο και η χάραξη ενός πλάνου δράσεων για την ενίσχυση των σημείων «προς βελτίωση» και την αξιοποίηση αι προβολή των «δυνατών» σημείων
 • Coaching σε θέματα μεθόδων αναζήτησης εργασίας, συνεντεύξεων, κλπ

2. Συμβουλευτική καριέρας για επαγγελματίες και στελέχη

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Δομημένη συζήτηση με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης για επαγγελματίες και στελέχη
 • Ατομικές συναντήσεις για διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματικών προοπτικών και τη χαρτογράφηση Πορείας Σταδιοδρομίας (career route)
 • Εντοπισμός επαγγελματικών δεξιοτήτων και κρίσιμες επαγγελματικές συμπεριφορές
 • Διερεύνηση των «δυνατών» σημείων και των σημείων που «χρήζουν βελτίωση» για κάθε υποψήφιο και η χάραξη ενός πλάνου δράσεων για την ενίσχυση των σημείων «προς βελτίωση» και την αξιοποίηση αι προβολή των «δυνατών» σημείων
 • Coaching στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον επαγγελματία ή στέλεχος
 • Coaching σε θέματα συνεντεύξεων και προβολής των δεξιοτήτων και των γνώσεων του κάθε επαγγελματία - στελέχους
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν