Ιδέα

Τελευταία Νεα

arrow arrow arrow
08/04/2020 Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας : Ανοίγει η πλατφόρμα στις 9 Απριλίου για υποβολή αιτήσεων στο voucher Επιστημόνων - Ελευθέρων επαγγελματιών

Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας : Ανοίγει η πλατφόρμα στις 9 Απριλίου για υποβολή αιτήσεων στο voucher Επιστημόνων - Ελευθέρων επαγγελματιών

arrow
20/03/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIA ΚΕΚ IDEA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIA ΚΕΚ IDEA

arrow
24/09/2019 Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3433/1112/Α3 (ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ)) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως ισχύει. ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 7.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό.

arrow arrow
13/06/2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγκρίθηκε το έργο «Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (2 κύκλων) με τίτλο «Κοινά σεμινάρια Coaching & Mentoring ανοιχτά στις ομάδες στόχο του έργου», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το έργο “Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion” και ακρωνύμιο “SOCIAL PLATE”, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

arrow
13/06/2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ), ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ.

Εγκρίθηκε το έργο «Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (2 κύκλων) με τίτλο «Κατάρτιση των εργαζομένων της ΑΜΚΕ μαζί με άνεργες γυναίκες και νέους της περιοχής» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το έργο “Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion” και ακρωνύμιο “SOCIAL PLATE”, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

arrow
24/04/2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010791. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

arrow
24/04/2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5011446. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

arrow
15/01/2019 ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 25-45 – στον κλαδο της πληροφορικής

Δύο νέες δράσεις αναμένονται σύντομα, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 5.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

arrow
15/01/2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 16.000 ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29

Αρχές του 2019 αναμένεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε 3 νέα επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης, Πρακτικής και Πιστοποίησης που αφορούν 16.000 ανέργους νέους έως 29 ετών.

arrow
15/01/2019 NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ

Αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

arrow
27/07/2017 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων του Voucher 29-64 με Κατάρτιση, Πιστοποίηση & Απασχόληση σε κλάδους αιχμής.

Ανακοινώθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 13/07/2017 τα αποτελέσματα των επιλαχόντων για την συγκρότηση του Μητρώου Ωφελούμενών της Δράσης, «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

arrow
09/02/2016 ΟΑΕΔ – Ειδοποίηση προς μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών

ΟΑΕΔ – Ειδοποίηση προς μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών

arrow
25/05/2015 Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο Νομό Χανίων για τη Δράση «EΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «EΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.», το “I.DE.A.” έχει διασφαλίσει συνεργασία με επιχειρήσεις του νομού Χανίων

arrow
21/04/2015 Εντός των προσεχών ημερών ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Voucher Τουρισμού με εκπαιδευτικό επίδομα από 2.320 – 2544€ για 8.000 άνεργους ωφελούμενους

Εντός των προσεχών ημερών ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Voucher Τουρισμού με εκπαιδευτικό επίδομα από 2.320 – 2544€ για 8.000 άνεργους ωφελούμενους

arrow
04/03/2015 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης Voucher «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Ωφελουμένων των 7.000 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με το κεφ. 2 της Πρόσκλησης 12/2014, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση της Δράσης «EΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

arrow
17/12/2014 Νέο Πρόγραμμα Voucher στον Τουρισμό - Εντός των προσεχών ημερών η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Ιωάννη Πλακιωτάκη εγκρίθηκε σήμερα η ένταξη στο ΕΣΠΑ, του προγράμματος voucher στον Τουρισμό για 8.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, και με την ένταξη αυτή ουσιαστικά το πρόγραμμα παίρνει το πράσινο φως ώστε να προκηρυχθεί από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

arrow
03/11/2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΑΣΗ 9 (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ)

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράσης 9: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

arrow
07/10/2014 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ανακοινώθηκε, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2014, το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», σε μορφή πινάκων κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά

arrow
07/10/2014 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ανακοινώθηκε, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2014, το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», σε μορφή πινάκων κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά

arrow
26/09/2014 Πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - Αναμένονται εντός των ερχόμενων ημερών τα αποτελέσματα

Πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - Αναμένονται εντός των ερχόμενων ημερών τα αποτελέσματα

arrow
26/09/2014 Πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - Αναμένονται εντός των ερχόμενων ημερών τα αποτελέσματα

Πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - Αναμένονται εντός των ερχόμενων ημερών τα αποτελέσματα

arrow
23/09/2014 Voucher για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών - Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το νέο πρόγραμμα όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης

Voucher για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών - Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το νέο πρόγραμμα όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης

arrow
23/09/2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης

arrow arrow arrow arrow
18/08/2014 Nέο Πρόγραμμα VOUCHER για άνεργους νέους ηλικίας 18 - 24

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή για άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος)

arrow
28/07/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Ενημερωτική Ημερίδα για την παρουσίαση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ωφελούμενων δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» & «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ».

arrow arrow
19/07/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ»

Την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί Εργαστήριο «Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε Θεματικό Επίπεδο»...

arrow arrow
20/06/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου στην παλιά Νομαρχία, θα πραγματοποιηθούν 3 Εργαστήρια Δικτύωσης στο πλαίσιο της Δράσης «Φυσική και Ηλεκτρονική Δικτύωση ...

arrow
02/06/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 13 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 13 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

arrow
30/04/2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 18 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 18 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
30/04/2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 16 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 16 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
31/03/2014 ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 8 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 8 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
31/03/2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 15 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 15 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
31/03/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 9 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 9 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
28/02/2014 ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 6 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 6 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
28/02/2014 ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 7 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 7 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
28/02/2014 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

arrow arrow
31/01/2014 IN.E.EM. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δράση 5.6 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

IN.E.EM. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δράση 5.6 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow
31/01/2014 IN.E.EM. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δράση 5.2 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

IN.E.EM. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δράση 5.2 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

arrow arrow arrow
29/11/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 12 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ - Δράση 12 - Προσφορά για μια (1) Θέση Εργασίας:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν