Ιδέα
r_programs

Ποιότητα & Διαφάνεια

Η εταιρία «I.DE.A. ΕΠΕ» έχοντας στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο προς τους συναλλασσόμενους, όσο και στους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του, δηλαδή:

 • Σχεδιασμός και Διαχείριση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Έργων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων
 • Εκπόνηση Κοινωνικό-Οικονομικών Μελετών και Ερευνών

Η «I.DE.A. ΕΠΕ» δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο πλαίσιο του οποίου θα τεκμηριώνονται και θα βελτιώνονται οι διεργασίες, θα ανασκοπούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους και θα βελτιώνονται για να επιτυγχάνεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητά τους. 

Η δέσμευση της διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωση, εξασφαλίζεται μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Την επικοινωνία της σπουδαιότητας της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων του εκπαιδευόμενου/ ωφελουμένου και των πελατών του
 • Τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα
 • Τη συσχέτιση των στόχων με τις προσδοκίες των πελατών
 • Την πραγματοποίηση ανασκοπήσεων του συστήματος
 • Την ανασκόπηση και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων
 • Τη διασφάλιση της παροχής των απαιτούμενων πόρων

Η πολιτική ποιότητας μεταφέρεται στους εργαζόμενους στην εταιρία με ενέργειες όπως:

 • Εκπαίδευση / ενημέρωση
 • Σταθερή εφαρμογή των αποφάσεων για την ποιότητα
 • Ανακοινώσεις σε εμφανή σημεία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας κλπ.

Η πολιτική της Ποιότητας ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της, στο πλαίσιο της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν