Ιδέα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER


 

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε είναι απόλυτα ασφαλή.

Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

tablet_banner220x120_tablet

 

 

Ενδιαφέρομαι για *:
Όνομα*
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Αριθμός Κάρτας Ανεργίας*
Επώνυμο*
Πόλη
E-mail*
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΥΑΣ
Μήνυμα

(τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)