Ιδέα
l_news

(07/10/2014)
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ανακοινώθηκε, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2014, το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», σε μορφή πινάκων κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου, περιλαμβάνουν τους επιλεγέντες ωφελούμενους (Πίνακες 1 και 2) και τους επιλαχόντες (Πίνακες 3 και 4), με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

 

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση οι ωφελούμενοι (επιλεχθέντες) θα πρέπει το αργότερο εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης και την επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

 

Αν είστε στον πίνακα επιλεχθέντων δηλώστε συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. και ενημερωθείτε άμεσα για τους όρους υλοποίησης του προγράμματος, τις πρόσθετες εκπαιδευτικές παροχές και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τα τμήματα του Voucher που προγραμματίζονται στο ΚΕΚ I.DE.A.

 

Δηλώστε εδώ συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A.

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν