Ιδέα
l_news

(27/07/2017)
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων του Voucher 29-64 με Κατάρτιση, Πιστοποίηση & Απασχόληση σε κλάδους αιχμής.

 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» για 23.000 άνεργους

 

 

Ανακοινώθηκαν στις 11/07/2017 από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα αποτελέσματα των επιλαχόντων για την συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης, «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ». Τα αποτελέσματα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης με τον οποίο θα συνεργαστούν, ώστε να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Το KEK IDEA προτίθεται να υλοποιήσει τμήματα στα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (κλάδος LOGISTICS)
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (κλάδος ΕΜΠΟΡΙΟ)
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ (κλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

Τα τμήματα θα υλοποιηθούν την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2017 έως Απρίλιος 2018.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών στις παραπάνω ειδικότητες
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 500 ωρών.  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, με στόχους α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξής / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του του προγράμματος κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της δράσης δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο φάσεις, ως εξής: α) 600€ (120ώρες x 5€/ώρα) με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης β) 2.000€ (500ώρες x 4€/ώρα) με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα: http://www.voucher.gov.gr.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΚ I.DE.A. στα τηλέφωνα 2310546816, 2310515506.

 

voucher_bottom

 

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν