Ιδέα
l_news

(24/09/2019)
Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

esee

 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3433/1112/Α3 (ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ)) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως ισχύει. ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 7.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης (6 συμβουλευτικές) μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 2. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 120 ωρών στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
 3. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)  
 2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 
 3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού εμπορίου e-Commerce (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 
 4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού εμπορίου e-Commerce (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
 5. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing 
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 7. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης.

 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.   Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι   προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
  Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι
  • Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή
  • Απόφοιτος Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
 3. Είναι πάνω από 18 ετών.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα στο 2310546816 (εσωτερικό 101).

esee_iposelido

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν