Ιδέα
l_news

(17/09/2019)
Ενισχυση & Πιστοποιηση Επαγγελματικων Γνωσεων Και Δεξιοτητων Εργαζομενων Σε Πολυ Μικρες Επιχειρησεις Στην Περιφερεια Κεντρικης Μακεδονιας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5010964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.), πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα
προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά σε πεντακόσιους (500) εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική):

  1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
  2. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
  3. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων
  4. Πωλήσεις λιανικής - επικοινωνία με πελάτες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα κατάρτισης. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους (0-9 εργαζόμενοι) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα και τις δράσεις του, μπορείτε να καλέσετε στo ΚΕΚ IDEA στα τηλέφωνα :  2310546816, 2310515506

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν