Ιδέα
l_news

(18/08/2014)
Nέο Πρόγραμμα VOUCHER για άνεργους νέους ηλικίας 18 - 24

 

Μετά από τη δημοσίευση του Σχεδίου της πρόσκλησης για διαβούλευση της δράσης «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ωφελούμενοι της δράσης

 

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εκ των οποίων 3.000 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Αντικείμενο της δράσης

 

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή για άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 - 120 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση 380 - 420 ωρών των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
  • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

 

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης  το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος ανέρχεται σε:

  • 2.410 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ
  • 2.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310-532820, 2310-546816 (Θεσσαλονίκη), 28210-86940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

dinamiko

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν