Ιδέα
l_news

(17/12/2014)
Νέο Πρόγραμμα Voucher στον Τουρισμό - Εντός των προσεχών ημερών η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων

 

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Ιωάννη Πλακιωτάκη εγκρίθηκε σήμερα η ένταξη στο ΕΣΠΑ, του προγράμματος voucher στον Τουρισμό για 8.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, και με την ένταξη αυτή ουσιαστικά το πρόγραμμα παίρνει το πράσινο φως ώστε να προκηρυχθεί από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

 

Το πρόγραμμα Voucher στον Τουρισμό που θα προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας, θα αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 άνεργους νέους έως 29 ετων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα της οικονομίας.

 

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτερω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

Ωφελούμενοι της δράσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο ΣΕΤΕ, έχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας από 18 έως 29 ετών

  • απόφοιτοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ή ΤΕΙ
  • απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Η επιλογή των Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  • Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
  • Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.

 

 

Αντικείμενο της δράσης

Η δράση αφορά τις ενέργειες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), μέσω του συστήματος Voucher. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

 

Υποβολή αιτήσεων – Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι αιτήσεις από τους ανέργους θα γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα sete-voucher.gr και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 2550 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

 

Για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ

 

 

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν