Ιδέα
r_programs

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για τον Β’ Κύκλο του Voucher Τουρισμού - Καταληκτική ημερομηνία 10 Απριλίου 2016

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για τον Β’ Κύκλο του Voucher Τουρισμού - Καταληκτική ημερομηνία 10 Απριλίου 2016

 

Ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων Β΄ κύκλου ωφελουμένων, της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» - που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, από τους συνδικαιούχους – σύμπραξη ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ - στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.Insete-training.gr.

 

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελουμένων ορίζεται από 11/03/2016 έως Κυριακή 10/04/2016 και ώρα 24:00.

 

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

 

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 420 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από το IN.ΣΕΤΕ, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Ωφελούμενοι

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στον παρόντα β κύκλο της δράσης ανέρχεται σε 6.650 άνεργους νέοους ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
  • 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ).

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται:

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ σε 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος

Δείτε εδώ τις διαθέσιμες ειδικότητες και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα

 

Ενημέρωση Ενδιαφερομένων

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, μέσα από την ιστοσελίδα http://www.Insete-training.gr καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο (call center) 801 11 15 255, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00. Οι Συνδικαιούχοι μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχής τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 17:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

 

                                   tourismos2_down

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν