Ιδέα
r_programs

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Nέο Πρόγραμμα VOUCHER για άνεργους νέους ηλικίας 18 - 24

 

vouchers_banner700x120_a

 

 Ωφελούμενοι

 • Για να κατεβάσετε το συνοπτικό ενημερωτικό του KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δείτε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δείτε τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ

 

 Επιχειρήσεις

 • Για να κατεβάσετε το συνοπτικό ενημερωτικό του KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δηλώσετε πρόθεση συνεργασίας στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ

 

 

 

Μετά από τη δημοσιοποίηση της νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (www.eye-ekt.gr), ξεκινάει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων

 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

Ωφελούμενοι της δράσης

 

Η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (ημερομηνία γέννησης από 1.1.1990 – 31.12.1996) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, εκ των οποίων 3.000 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα από 20/5/2014 έως 20/09/2014.

 

Αντικείμενο της δράσης

 

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή για άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (για την ομάδα των ωφελουμένων νέων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 120 ωρών (για την ομάδα των ωφελουμένων νέων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε οριζόντια και ειδικά θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος.
 • πρακτική άσκηση 420 ωρών (για την ομάδα των ωφελουμένων νέων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 380 ωρών των ωφελουμένων (για την ομάδα των ωφελουμένων νέων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος ανέρχεται σε:

 • 2.410 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • 2.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι υποψήφιοι για να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχουν στην παρούσα δράση πρέπει:

 • να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου στην εδική ιστοσελίδα http://youthguarantee.ypakp.gr τη φόρμα “Αίτηση Συμμετοχής".  
 • Να διαφυλάξουν το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης τους, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της

Η ενημέρωση για των ενδιαφερομένων για την δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της θα πραγματοποιείται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.voucher.gov.gr και από το τηλεφωνικό κέντρο 800 11 44444.

 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 29/8/2014 (ώρα 12:00) και λήγει το Σάββατο 20/9/2014 (ώρα 24:00).

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».

dinamiko

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν