Ιδέα
r_programs

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

 

Ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων από 28/06/2019 και ώρα 14:00 έως 23/08/2019 και ώρα 23:59.

 

 

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, στον κλάδο των ΤΠΕ, σε 3.000 ανέργους νέους, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), ηλικίας 25-29 ετών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη (2 συνεδρίες)
 • Θεωρητική κατάρτιση τετρακοσίων (400) ωρών, σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου με  αντικείμενο συναφές με τις ειδικότητες του κλάδου ΤΠΕ, συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.800,00 Ευρώ και περιλαμβάνει: επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι:

 • Εγγεγραμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ , ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ή όχι, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1990 μέχρι και 30/09/1994 (Κατά την έναρξη της πρώτης ημέρας θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών.)
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

Παράλληλα οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα : 2310 546816, 2310 515506 και 2310 532820, είτε αυτοπροσώπως στην διεύθυνση Χρήστου Πίψου 9 στον 3ο όροφο (ΚΕΚ IDEA), καθώς και στο mail:  info@ideakek.gr

Ιστότοπος προγράμματος: http://voucher.gov.gr/project/view/id/34

voucher2019_bottomjpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν