Ιδέα
r_programs

Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «I.DE.A. ΕΠΕ», υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, τα οποία εντάσσονται στο εγκεκριμένο υποέργο της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη είναι:

 

Τίτλος Προγράμματος

Επίπεδο εκπαίδευσης

Αριθμός τμημάτων

Αριθμός καταρτιζομένων

Διάρκεια προγράμματος

Περίοδος υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

3

20 ανά τμήμα

100 ώρες

02/2013 – 04/2013

 
 

Γενικές Πληροφορίες

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 100 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες 30 ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην τάξη (αίθουσα) από τον εκπαιδευτή, με τη μορφή πέντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών έκαστο, αλλά και 70 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου από χώρους επιλογής του καταρτιζόμενου ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ, στη διατιθέμενη από το φορέα αίθουσα πληροφορικής, πάντα με την παρακολούθηση του υπεύθυνου επόπτη. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού CCU του φορέα πιστοποίησης ACTA. Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα 2,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 3,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης.

Θεματικές Ενότητες

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ WINDOWS XP
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ωφελούμενοι

Tα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥΙ.Ε.Κ.Τ.Ε.Ι.Α.Ε.Ι., εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Επίσης, μπορεί να είναι και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο α. το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, και β. τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

Πληροφορίες: «I.DE.A. ΕΠΕ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Διεύθυνση: Χρ. Πίψου 9, 3ος  όροφος, Τηλ: 2310 546816, 2310 515506, 2310 532820

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας: Ακριτίδου Σοφία, Χαιροπούλου Χριστίνα

 

eue

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν