Ιδέα
r_programs

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου

alouminio

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5003156. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Το έργο απευθύνεται σε 1.250 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, σε όλη την χώρα και περιλαμβάνει :

  1. Επαγγελματική Κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 70 ή 80 ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης ή/και Πρακτικής άσκησης για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή των ωφελουμένων, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, το οποίο καταβάλλεται μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων για την πιστοποίηση.

Αντικείμενα των Προγραμμάτων Κατάρτισης είναι :

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί :

  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής –Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

1. Να είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη.

2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

3. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελούν «Κριτήρια Αποκλεισμού» (on/off κριτήρια), δεν μοριοδοτούνται, αλλά αποτελούν τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι έως την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 και ώρα 24:00.

Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ

 

Εναλλακτικά για πρόσθετες διευκρίνισεις ή πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΚΕΚ IDEA : info@ideakek.gr,  2310546816, 2310515506

alouminio_footer

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν