Ιδέα
r_programs

Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Το Κ.Ε.Κ. "I.DE.A. ΕΠΕ" διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων (επίπεδο 1), σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/10-08-2007 (Φ.Ε.Κ. 1616/Β/17-08-2007).

 

Σκοπός των προγραμμάτων

Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας Ε.Φ.Ε.Τ., έχουν σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων. Τα προγράμματα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα επιπέδου 1 έχουν σκοπό την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, έτσι ώστε κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους να μην αποτελούν μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.

 

Απευθύνονται

Τα προγράμματα απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διακίνησης τροφίμων, λιανικού εμπορίου και διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα επιπέδου 1 απευθύνονται στο υπάρχον ή νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται ως «απλοί χειριστές τροφίμων».

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παραπάνω Υ.Α.

 

Περιεχόμενο προγράμματος επιπέδου 1

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίστηκε το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  5. Το εργασιακό περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματα κατάρτισης έχουν την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. (όπως ορίζει η σχετική Υ.Α.).

 

Αξιολόγηση

Στο τέλος των προγραμμάτων, οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που θα καθορίζονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, εκδίδονται από το K.E.K. I.DE.A. προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης (οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης εξεταστικής διαδικασίας, εκδίδονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.).

 

Προγραμματισμός νέων τμημάτων

  • 05 & 07/05/2014 (αιτήσεις έως 24/03/2014)
  • 26 & 28/05/2014 (αιτήσεις έως 11/04/2014)

 

Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 17:00, καθώς και στο e-mail info@ideakek.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν