Ιδέα
r_programs

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρηματίες με τίτλο «Κατάρτιση Επιχειρηματιών για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με ενσωμάτωση καινοτόμων μοντέλων και πρακτικών (Κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ, cluster

ipa

 

   ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/10/2016 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚ IDEA ΧΡΗΣΤΟΥ

   ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ , ΤΚ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, & ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2310546816, 2310515506.

   Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας κα Γεωργαντά Σοφία

 

Το ΚΔΒΜ 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  «I.DE.A ΕΠΕ» στα πλαίσια του έργου «Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης 2 προγραμμάτων κατάρτισης 100 ωρών για ανέργους και νέους επιχειρηματίες και 2 προγραμμάτων κατάρτισης 100 ωρών για επιχειρηματίες», Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας WP4: “Δράσεις Κατάρτισης του έργου «Support Cross Border Entrepreneurship / Transnational Business Consultant» με ακρωνύμιο «SCBE / TBC» του προγράμματος IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013, πρόκειται να υλοποιήσει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα 2 προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επιχειρηματίες του Νομού Θεσσαλονίκης.

Γενικές Πληροφορίες

Τα προγράμματα με τίτλο «Κατάρτιση Επιχειρηματιών για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με ενσωμάτωση καινοτόμων μοντέλων και πρακτικών (Κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ, cluster επιχειρήσεων & ενίσχυση εξωστρέφειας)» απευθύνεται σε τριάντα τρεις (33) επιχειρηματίες του νομού Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις παρακάτω ομάδες:

 • Επιχειρηματίες που σχετίζονται με πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πράσινης οικονομίας ή που επιθυμούν, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας, να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της πράσινης οικονομίας.
 • Επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των εξαγωγών/εισαγωγών από/προς ΠΓΔΜ
 • Επιχειρηματίες ή και αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός να αποκτήσει ο καθένας ωφελούμενος επιχειρηματίας τη δυνατότητα ενδοσκόπησης και εντοπισμού των προβλημάτων της επιχείρησής του, στο υπάρχον αβέβαιο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, και αφετέρου να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα στρατηγικά μέσα, που θα τον βοηθήσουν αρχικά στην απεμπλοκή και μετέπειτα στην ανάπτυξη της επιχείρησης του.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών εκ των οποίων, οι 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση, και οι 20 ώρες πρακτική άσκηση με τη μέθοδο της Μελέτης Περίπτωσης (Case Studies).

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα : 400€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
 • Έντυπο Απόδοσης  ΑΜΚΑ
 • Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (Κύριος Δικαιούχος)

 

ipa_iposelido

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν