Ιδέα
r_programs

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher)

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» - Ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων 09/04/2012

 

H δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης (training voucher). Η κατάρτιση θα γίνει σε Προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά. Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα ΚΕΚ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται, από Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

 

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι από 09/04/2012 έως 25/05/2012

 

Στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 18.332 ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Οι ωφελούμενοι άνεργοι παραλαμβάνουν Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700€, η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει και τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και αφού έχει συμμετάσχει σε εξετάσεις για τις δεξιότητές του, ο ωφελούμενος δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα 500€. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.voucher.gov.gr. από τις 09/04/2012 έως τις 25/5/2012. Με βάση την αίτηση και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια των ανέργων (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) δημιουργείται μητρώο Ωφελουμένων. Εφόσον επιλεγούν, οι ωφελούμενοι άνεργοι παραλαμβάνουν οι ίδιοι από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ την «επιταγή κατάρτισης», την οποία ανταλλάσσουν σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όλης της χώρας με υπηρεσίες κατάρτισης. Για τους ωφελούμενους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο διάστημα διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να ξεκινά την κατάρτισή του εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

 

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.

voucher_footer

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν