Ιδέα
r_programs

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πληροφορικής (με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) με πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης ΤΠΕ – Θεσσαλονίκη

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πληροφορικής (με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) με πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης ΤΠΕ – Θεσσαλονίκη

 

Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης KAINOΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Κ.Ε.Κ. “I.DE.A”- Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του εγκεκριμένου υποέργο της πράξης 2. «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,  του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 100 ώρες εκπαίδευσης σε βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών, από τις οποίες 30 ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην τάξη (αίθουσα) από τον εκπαιδευτή, με την μορφή πέντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών έκαστο, αλλά και 70 ώρες τηλε-κατάρτισης από το σπίτι ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ στη διατιθέμενη από τον φορέα αίθουσα πληροφορικής, πάντα με την παρακολούθηση του υπεύθυνου επόπτη.

 

Μετά το πέρας του προγράμματος προβλέπεται η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού CCU του φορέα πιστοποίησης ACTA. Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

·           ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

·           ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Windows XP

·           ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

·           ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

·           ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

·           ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

·           ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

·           ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

·           Υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προς το ΚΕΚ I.DE.A. για το πρόγραμμα με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΠ 1

·           Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα

·           Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

·           Μία Πρόσφατη Φωτογραφία

·           Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

·           Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας από ΟΑΕΔ

·           Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

·           Έντυπο Απόδοσης  ΑΦΜ, Αρ. Μητρ. ΙΚΑ  και ΑΜΚΑ

 

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων έως 19/06/2014: «KAINOΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - IDEA», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Χρ.Πίψου 9, 3ος  όροφος κα. Ακριτίδου Σοφία, κα Γεωργαντά Σοφία

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΠ 1 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν