Ιδέα
r_programs

ΝΕΟ Voucher 2014 - Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 30.000 νέους ανέργους από 25 έως 29 ετών - Υποβολή αιτήσεων έως 15/09/2014

 vouchers_banner700x120_b
 

 Ωφελούμενοι

 • Για να κατεβάσετε το συνοπτικό ενημερωτικό του KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δείτε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δείτε τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ

 

 Επιχειρήσεις

 • Για να κατεβάσετε το συνοπτικό ενημερωτικό του KEK I.DE.A. πατήστε εδώ
 • Για να δηλώσετε πρόθεση συνεργασίας στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. πατήστε εδώ

 

 

Μετά από τη δημοσιοποίηση της Νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 05-08-2014 για συμμετοχή σε νέα δράση  (τύπου Voucher) με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (www.diavgeia.gov.gr) από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (www.eye-ekt.gr), έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων.
 

Ωφελούμενοι της δράσης

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 30.000 άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (ημερομηνία γέννησης από 1.1.1985 έως και 31.12.1989), 12.000 απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 18.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Αντικείμενο της δρασης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης  80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
 • πρακτική άσκηση 450 ωρών των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης)

        

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το συνολικό ​εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος ανέρχεται σε:

 • 2.550 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • 2.280 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχουν στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου στην εδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής" (τηλεφωνικό κέντρο για την παροχή πληροφόρησης των ενδιαφερομένων 800 11 44444)

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 7/8/2014 (ώρα 10:00) και λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 (ώρα 24:00).

 

Η δράση αναμένεται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυν/αμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΕΚ I.DE.A. επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 2821086940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail voucher@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

 

dinamiko

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν