Ιδέα
r_programs

Οροφοκόμος - Χανιά

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Άξονας Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

 

Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «I.DE.A ΕΠΕ», στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου της πράξης 1. «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, το παρακάτω επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων:

 

Κωδ. Προγ/τος

Τίτλος Προγράμματος

Αρ. Ωφελουμένων

Επίπεδο εκπαίδευσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Περίοδος υλοποίησης

Τόπος υλοποίησης

4

Οροφοκόμος

25 άνεργοι

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

05/10/2011 – 10/11/2011

Δεκέμβριος 2011– Απρίλιος 2012

Χανιά

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 800 ωρών εκ των οποίων οι 240 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση, και οι 560 ώρες στην πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης προβλέπεται πρόσληψη τουλάχιστον του 30% των καταρτισθέντων, από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης). Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος, και εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 4,40 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης και 5,00 € (μικτά) για τα μέλη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Εισαγωγή στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις
 • Βασικά στοιχεία για την τουριστική ζήτηση και προσφορά
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Προσωπικό ορόφων
 • Δωμάτια
 • Πλυντήρια και λινά ξενοδοχείων
 • Καθαριότητα τουριστικών μονάδων
 • Διαχείριση στο τμήμα ορόφων
 • Οροφοκομία και νέες τεχνολογίες
 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Χανιά και απευθύνεται σε είκοσι πέντε (25) ανέργους αποφοίτους Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι..

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ
 • Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
 • Μία Πρόσφατη Φωτογραφία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας από ΟΑΕΔ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Έντυπο Απόδοσης  ΑΦΜ, Αρ. Μητρ. ΙΚΑ  και ΑΜΚΑ
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Απόφασης Ελληνικής Ιθαγένειας ή Σφραγίδας Παλιννόστησης, Άδειας Διαμονής για τους μετανάστες, Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού για τους πρόσφυγες

 

Πληροφορίες:

«KAINOΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - IDEA», Οδός:  Κισσάμου 95 – Χανιά, Τηλέφωνο επικοινωνίας:  28210 86940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν