Ιδέα
r_programs

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας (επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας επικινδυνότητας)
(Νομός Θεσσαλονίκης)

Το Κ.Ε.Κ. «I.DE.A. ΕΠΕ» (πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σε συμφωνία με τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις, πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, κατηγορίας Γ΄.

 

Νομοθετικό Πλαίσιο και καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 1. να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

 2. να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

 

Στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι οικονομικούς κλάδους:

 • Γεωργία

 • Κτηνοτροφία

 • Επικοινωνίες

 • Αποθήκες

 • Μεταφορές

 • Εμπόριο – Εστιατόρια – Ξενοδοχεία

 • Τράπεζες – Λοιπά οικονομικά ιδρύματα

 • Ασφάλειες – Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων – Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων – Λοιπές υπηρεσίες

 • Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ή επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 § 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

Τα προγράμματα επιμόρφωσης, έχουν διάρκεια 10 ωρών και θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εγκρίσεώς τους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας) στις πιστοποιημένες από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Κ.Ε.Κ. I.DE.A.

Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης και θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 532820, 2310 546816 (Θεσσαλονίκη), 28210 86940 (Χανιά) καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 20:00, καθώς και στο e-mail info@ideakek.gr (Θεσσαλονίκη), ideakekchania@ideakek.gr (Χανιά).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν