Ιδέα
r_programs

"Προϊστάμενος Ορόφου" - Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Πράξη 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 23/08/2012 το επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με τίτλο «Προϊστάμενος Ορόφου». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «I.DE.A. ΕΠΕ» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου υποέργου της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στην Αθήνα στη συνεργαζόμενη πιστοποιημένη δομή του K.E.K. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ.

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αφορούσε στην κατάρτιση 25 ανέργων, αποφοίτων Γυμνασίου – Λυκείου – ΙΕΚ – Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, και περιελάμβανε συνολικά 800 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες οι 240 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση ενώ οι υπόλοιπες 560 στην πρακτική άσκηση σε μεγάλες συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 07/03/2012 έως 23/08/2012 από έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές, συνεργάτες του «I.DE.A. ΕΠΕ».

Στόχος του προγράμματος ήταν η αναβάθμιση των γνώσεων και προσαρμογή των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησής τους. Μετά το πέρας του προγράμματος ακολούθησε με επιτυχία η πρόσληψη του 30% των καταρτισθέντων, στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο της κατάρτισης, για 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν οι εξής:

 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Τουρισμός - τουριστικές επιχειρήσεις / Χαρακτηριστικά επαγγέλματος
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Τεχνικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Τμήμα οροφοκομίας -  Προσωπικό
 • Δωμάτια
 • Καθαριότητα τουριστικών μονάδων
 • Διαχείριση στο τμήμα ορόφων
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών – Ποιότητα υπηρεσιών
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 • Οροφοκομία και νέες τεχνολογίες
 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε αποφοίτους Γυμνασίου – Λυκείου – ΙΕΚ - Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Στους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, και εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 4,40 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης και 5,00 € (μικτά) για τα μέλη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

eue

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν