Ιδέα
r_programs

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ I.DE.A. προγραμματίζει την υλοποίηση των κάτωθι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμορφώνεται με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες των υποψήφιων ωφελουμένων, κατόπιν διάγνωσης των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Στέλεχος υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών
 • Στέλεχος διαχείρισης έργου
 • Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και υποστήριξης ΜΜΕ
 • Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ

 • Στέλεχος Marketing, προβολής και δημοσίων σχέσεων
 • Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων
 • Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτηση πελατών
 • Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Οργάνωση και διαχείριση έργου
 • Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας
 • Τεχνολογίες πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Στέλεχος διοίκησης έργου
 • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 • Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο της Υγείας

ΕΣΤΙΑΣΗ

 • Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο της εστίασης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν