Ιδέα

Τίτλος Σχεδίου Δράσης: «Com.Media» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (COMMUNITY MEDIA)

Διάρκεια: 01/10/2005 - 30/09/2007

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ComMedia.Net» - ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης: 

 • «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 • ΆΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
 • BEE GROUP Α.Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» 9,84
 • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 Α.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ (Αλλαγή Επωνυμίας σε «I.DE.A. Ε.Π.Ε.»)
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. (IDS ΕΠΕ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Τόπος Υλοποίησης: Θεσσαλονίκη και Αττική (με Εθνική εμβέλεια)

Σύντομη Περιγραφή Έργου

 

Η κεντρική ιδέα του έργου ήταν η οργάνωση και πιλοτική λειτουργία δύο πολυπολιτισμικών μέσων ενημέρωσης (community media centers), στους δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης -τα οποία θα αποτελούν και «κυψέλες πολυδραστηριοτήτων»- με σκοπό να αποτελέσουν μηχανισμούς παροχής εναλλακτικής πληροφόρησης και πρόσβασης όλων των πολιτών στην πληροφόρηση και στα κοινά γενικότερα. Εκτός από τη λειτουργία των Community Media, στα πλαίσια του έργου στόχος ήταν και η προώθηση ατόμων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων -και ιδιαίτερα των νέων- σε επαγγέλματα στον κλάδο των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και ενδυνάμωση των συλλόγων, ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών κλπ, ώστε οι ίδιες, και τα μέλη τους μεμονωμένα, να αποκτήσουν ενεργή σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 

 • Δράσεις Τεκμηρίωσης του Έργου και συγκεκριμένα η εκπόνηση α) συγκριτικής μελέτης του θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας των community Media (CM) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, β) μελέτης διερεύνησης στάσεων και απόψεων της κοινής Γνώμης για τη λειτουργία των community Media και γ) μελέτης διερεύνησης αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών-ομάδων στόχου από τη λειτουργία των CM 
 • Οργάνωση, Ανάπτυξη, Εξοπλισμός και Λειτουργία δύο Πολυπολιτισμικών Κέντρων (Community Media Centers) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που περιλάμβανε: α) την ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας των CM και τη διερεύνηση σύστασης φορέων για την υποστήριξη της βιώσιμης λειτουργίας τους, β) την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, γ) την πιλοτική λειτουργία των δύο CM στην Αθήνα και τη Θεσ/νικη, δ) την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος των CM και τη δικτύωση, ε) την υλοποίηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων ωφελουμένων – εθελοντών σε θέματα ενδυνάμωσης και λειτουργίας των CM, η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και η δημιουργία δικτύων ωφελούμενων- εθελοντών
 • Σχεδιασμός και Παραγωγή  Εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού των CM
 • Κατάρτιση ατόμων από τις ομάδες στόχου σε επαγγέλματα ΜΜΕ για τη στελέχωση των CM κι απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αυτών στα CM
 • Σχεδιασμός- Παραγωγή και Μετάδοση πολυγλωσσικών οπτικοακουστικών προγραμμάτων των CM και οργάνωση αρχείου παραγωγών και υλικού επικοινωνίας σε κάθε CM
 • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της καθώς επίσης και των κοινωνικών φορέων, που περιλάμβανε: α) ημερίδες

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.095.874,00€

Κατάσταση Έργου: Το Έργο έχει ολοκληρωθεί

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν