Ιδέα
r_programs

Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία «I.DE.A. ΕΠΕ» απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανέργους ή απειλούμενους από ανεργία.

 

 • Οργάνωση – Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους με την αξιοποίηση των παρεμβάσεων του Κ.Π.Σ:
  • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΟΑΕΔ)
  • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Υπουργείο Εργασίας)
  • Επιχειρησιακά Προγράμματα κατάρτισης Εργαζομένων (Ε.Π.Β., Ε.Π.Τ.)
  • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LEONARDO, ADAPT, INTERREG, MEDIA, IST, RETEX)
  • Προγράμματα κατάρτισης 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε.
  • Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για εργαζόμενους, εποχιακά ανέργους και επιχειρηματίες στον τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους
  • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης
  • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης
  • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κίνητρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
 • Οργάνωση και Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, απειλούμενους από ανεργία και ειδικές κατηγορίες που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  • ​Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ε.Π. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση
  • Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
  • Π.Ε.Π. Αττικής
  • Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
  • Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας
  • Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
  • Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006
  • Π.Ε.Π. Κρήτης
  • Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
  • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες : ADAPT – EMPLOYMENT – EQUAL
  • Πρόγραμμα LEONARDO
  • Aρθρο 10 ΕΤΠΑ
 • Οργάνωση – Υλοποίηση & Αξιολόγηση Εξειδικευμένων Eνδοεπιχειρησιακών και Διεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με την αξιοποίηση της χρηματοδότησης της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% ΛΑΕΚ.
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25).
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν