Ιδέα
r_programs

Κοινωνικοοικονοµικές Έρευνες & Μελέτες

 

Η «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» υποστηρίζει συστηματικά τις ανάγκες Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών για την εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών ερευνών και μελετών.

Οι ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έγκειται στη συμμετοχή του πλέον έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας, στην αξιοποίηση του ευρύτατου δικτύου εξωτερικών συνεργατών της και εξειδικευμένων συνεργαζόμενων εταιριών, στην αξιολόγηση του υλικού που διαθέτει από έγκυρες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και στην χρήση των των σύγχρονων λογισμικών στατιστικών πακέτων.

Το ερευνητικό και μελετητικό της έργο έχει αξιοποιηθεί σε προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ, όπως:

  • Τα Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα
  • Οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
  • Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες EQUAL
  • Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
  • Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες
  • Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν