Ιδέα
r_programs

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου

 

Προγράμματα Σπουδών

Στα πλαίσια των 22 ετών δραστηριοποίησης της «I.DE.A. ΕΠΕ» έχει εκπονηθεί πλήθος προγραμμάτων σπουδών σε θεματικά πεδία όπως:

 • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
 • Επαγγέλματα Υγείας – Πρόνοιας
 • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά Επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών που εκπονούνται είναι ότι:

 • Ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Ενσωματώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις των επαγγελμάτων
 • Δημιουργούν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στον καταρτιζόμενο, στις μαθησιακές ανάγκες τους και στα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Επιτρέπουν ευελιξία στην προσαρμογή στις εξελίξεις που διαμορφώνονται ως προς το περιεχόμενο των επαγγελμάτων

Η εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών ακολουθεί την κάτωθι επιστημονική διαδικασία:

 1. Προσδιορισμός και ομαδοποίηση των γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται από την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να γίνει κατανομή των ομάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ενότητες μαθήματος
 2. Προσδιορισμός και ομαδοποίηση των ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται ανά επαγγελματική ειδικότητα, ώστε να γίνει κατανομή των ομάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ενότητες μαθήματος
 3. Εκπόνηση προτύπου προγράμματος σπουδών με βάσει τις ομάδες γενικών και των ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να υπάρχει εξειδίκευση ανά επαγγελματική ειδικότητα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν